Potreban vam je preveden zahtjev za nostrifikaciju u postupku tzv. Anerkennung-a na bosanskom-hrvatskom-srpskom jeziku kako bi bolje razumjeli šta se traži od vas?
Javite se mailom na info@kadunic.eu i ja ću vam poslati isti na vaš mail.

NAPOMENA: Zahtjev se popunjava na njemačom originalu, ovi prijevodi služe samo radi boljeg razumjevanja njemačkog originala.

Sljedeći zahtjevi su prevedeni:
Pokrajina Nordrhein-Westfalen Nostrifikacija medicinski poslovi NRW
Pokrajina Hessen Nostrifikacija Hessen
Pokrajina Baden-Württemberg Nostrifikacija Baden-Württemberg
Pokrajina Bavarska Nostrifikacija Bavarska