(auf Bosnisch) – O SADA U PONUDI PREVODILAČKOG UREDA KADUNIĆ
Pravna pomoć za bh. građane koji žive u Njemačkoj a potrebna im je pravna pomoć u BiH u slučajevima pisanje žalbe, prigovora u pravnim predmetima, zastupanja, pravno savjetovanje, pisanje punomoći, notarske usluge i druge pravne stvari širom BiH.
Javite se mailom ili telefonom, rado ću vam pomoći!